ONS INNERLIJK KIND

Inner Child 07a

 

Geven we wel voldoende aandacht aan ons innerlijk kind? Krijgt het voldoende ruimte of gaat dat, wat we als onze plichten beschouwen, steeds voor?

 

 

 

Het innerlijk kind is een ware schat en door het genezen van het veelal verlaten kind wordt de verbinding met onze eigen ziel hersteld of versterkt.

 

 

We kunnen het innerlijk kind vinden door heel stil te worden en door bewust te ademen. Concentreren we dan op het lichaam, dan voelen we waar er druk en spanning aanwezig is. Ademen we dan door die spanning, dan worden de emoties voelbaar die de oorzaak zijn van deze druk in het lichaam en worden we tevens met het innerlijk kind verbonden.

 

 

Neem dan alles aan wat het kind ons toont. Dat kan woede zijn of verdriet, angst of onzekerheid. Doorvoel dan die emotie en dooradem ze tot ze oplost.

 

 

Het innerlijk kind beklaagt zich vaak dat het in het leven meestal om plichten gaat, zodat dat, wat we in feite heel graag zouden willen doen, weinig of niet aan bod komt. Het lijdt onder deze gang van zaken en voelt zich niet gerespecteerd, niet geaccepteerd. Het kind in ons vraagt dan ook om op de eerste plaats gesteld te worden.

 

 

Door het innerlijk kind steeds weer naar de achtergrond te verbannen, het als een stout kind in de hoek te plaatsen of onder de mat te vegen

 

Inner Child 04

 

raakt het steeds meer gehavend, begint op zeker moment te rebelleren en kan dan plots op een heel heftige manier haar rechten opeisen.

 

 

Dat heb ik zelf aan den lijve ondervonden, toen ik midden in een seminar eensklaps zo ziek werd, dat ik het moest afbreken en twee dagen intens ziek in bed lag. Ik begreep nadien dat ik mijn kind meer ruimte moest geven en niet steeds de hulp aan anderen voorang moest geven. Mijn innerlijk kind wilde gezien en gehoord worden, maar ik bleef doof en dus greep het naar middelen die ik zeker niet kon negeren.

 

 

Wij nemen ons kind door onze emoties waar. Wij geven het ruimte als we ons regelmatig afvragen hoe het met ons gaat. wat we momenteel nodig hebben. Is het misschien tijd om even alleen zijn? In de natuur te gaan wandelen? Dat zijn allemaal behoeften van ons innerlijk kind die we nooit terzijde mogen schuiven.

 

 

Veel mensen hebben een groot programma van plichten en functioneren door het volgen van die agenda terwijl ze helemaal voorbijgaan aan de eigen behoeften. Daarom is het belangrijk om zacht te worden, want daar zou elke weg heen moeten leiden. Laten we dat, wat ons ware eigen belang uitmaakt, bewust minstens op dezelfde hoogte plaatsen als de belangen van anderen. En beter nog iets hoger. Dat is zeker geen egoïsme maar zorgt voor een gelukkig innerlijk kind dat we dan ook automatisch gaan uitstralen en zo meer voor onze omgeving doen.

 

Inner Child 06