ER KOMT STEEDS MEER LICHT OP AARDE

Light 03

 

 Over de opgave van ieder en van Lichtwerkers in het bijzonder.

 

De energieën op aarde veranderen voortdurend; er komt steeds meer Licht. Bij velen werkt dat haast catastrofaal, omdat deze mensen voelen dat hun oude lasten steeds zwaarder drukken en hun verwondingen steeds pijnlijker worden ervaren.

 

Daarenentegen voelen bewuste mensen het eerder als een zachte wind die over hun huid glijdt. Dit, omdat ze hun thema’s al hebben afgewerkt.

 

Het Licht valt op alles wat rijp is en nu gezien wil worden. Dit betekent dat de pijnlijke punten nog sterker gevoeld zullen worden. Hierdoor starten nieuwe processen waardoor bestaande conflicten nog worden aangescherpt. Dit brengt veel mensen tot het punt dat het niet meer is uit te houden. De Lichtwezens laten weten dat dit de komende jaren steeds meer op de voorgrond treedt:

 

“Wij zullen het Licht steeds sterker doen schijnen waardoor de onafgewerkte thema’s van de mensen steeds sterker onder druk komen te staan.

 

De opgaven van de Lichtwerkers is het om de mensen die hieronder lijden steeds liefdevol te begeleiden en te ondersteunen. Geef ze moed en toon hun de weg naar innerlijke zekerheid. Zeg dat zij zich heel goed met hun thema’s kunnen confronteren en dat ze niet moeten wegrennen als het moeilijk wordt.

 

Velen gaan nochthans in een richting waarin ze zichzelf en hun energiesysteem steeds meer sluiten. Wij, van onze kant, zullen steeds weer wegen vinden om die systemen open te breken. Wij zullen wegen vinden om te zorgen dat de deuren niet constant gesloten kunnen blijven.

 

Wij zullen elke opening vinden en dan precies die punten aanraken die het systeem weer in beweging zullen brengen. Wij doen dat uit Liefde, wij doen dat om jullie te ondersteunen, niet om jullie dwars te zitten of pijn te berokkenen. Het gaat ons enkel om jullie te helpen om het energiesysteem te reinigen van soms oeroude lasten. Door deze vorm van ondersteuning kan er uiteindelijk diepe innerlijke vrede ontstaan. Wij zullen ervoor zorgen dat elk wezen dat bereid is om zich met zijn of haar thema’s te confronteren, door onze energie zal worden beroerd.

 

Het is heel belangrijk dat de Lichtwerkers deze gang van zaken aan de mensen in een voor hun begrijpelijke taal uitleggen, zodat deze een practische handleiding ontvangen hoe ze het beste met hun thema’s kunnen omgaan.

 

Wat eerst en vooral belangrijk is, is dat de mensen begrijpen dat ze in een perfect systeem leven en dat de omstandigheden waarmee ze geconfronteerd worden enkel genezings- en groeisituaties zijn.

 

Dit vraagt wel om eerst de spiegel te bekijken die deze ervaringen in feite zijn. Dus stel je de vraag: welke spiegels raken mij? Welke emoties worden daardoor voelbaar? Door zo te handelen aanvaardt men de de soms heel sterke processen en voorkomt men tevens om steeds weer in een dader-slachtofferrol af te glijden.

 

Het leven zelf zorgt ervoor dat de mens niet steeds weer in slaap vallen. Nogmaals, onze hulp is niet bedoeld om pijn te doen. Integendeel, wij willen enkel helpen om ieder dieper in bewustzijn te brengen. Als een mens begint onze ondersteuning als een spiegel te zien in plaats van een aanval, dan is daarmee de eerste stap naar een dieper bewustzijn gezet."

 

Ook leren om uw spiegels te zien en te begrijpen en hoe u het beste met uw thema's kunt omgaan?

 


Meer over het healingwerk van Elias

 

Celwerk seminar