DE ENERGIE VAN PINKSTEREN

Pinksteren 03a

 

Pinksteren is dit jaar heel anders in vergelijking met alle voorgaande jaren, want precies op Pinksterzondag krijgt de energie een enorme boost. Toch kunnen we dit al enkele dagen op voorhand voelen. Ten laatste op vrijdagavond heeft ieder die energie al ontvangen.

Lees meer...

BELOFTEN

Beloftes - Heilig-2

 

Wij bewegen ons langzaam naar de samenleving van de Nieuwe Tijd en ervaren dat er veel veranderingen plaatsvinden, niet in het minst op het vlak van ons voelen en denken. Hierbij komen vooral onze normen en waarden in de schijnwerpers, die ons veelal door de omgeving, door de godsdienst of cultuur werden opgelegd. Voor zo ver ze niet stroken met de wijsheid van onze ziel, is het een goed idee om een en ander opnieuw te bekijken.

 

In een vorig artikel heb ik over de veranderingen in relaties geschreven zoals die op weg naar de nieuwe samenleving steeds meer plaatsvinden. Deze keer kom ik met een andere kijk op beloftes.

Lees meer...

RELATIES

Verschmelzung-3

Verschmelzung - Pinterest

Kijken we naar de verbondenheid in de relaties van mensen om ons heen, dan kunnen we ons soms terecht afvragen of ze wel vanuit het hart zijn ontstaan. 

Lees meer...

Buik en intuïtie

Buik 02c

 Pinterest

Het wordt hoog tijd dat wij weer leren hoe we een goed contact met onze eigen ziel kunnen opbouwen.

Hoe slagen we er in om dat tot stand te brengen?

Lees meer...

KIJK JE WEL EENS NAAR JEZELF?

Spiegel 02

 

Onderweg naar de vijfde dimensie van bewustzijn is het belangrijk dat wij begrijpen wat dat betekent.


Als we deze volgende dimensie hebben bereikt dan zal op aarde alles veranderen. De mensen zullen verbroederen en niet meer vechten, elkaar niet meer be- of veroordelen, maar hand in hand verder evolueren. Dit nieuwe niveau wordt nu steeds meer en meer geïmplementeerd.

Lees meer...

DE ENERGIE VAN PASEN

Easter 03

 

Pasen heeft een heel speciale energie. Het gaat hier inderdaad om dood en verrijzenis. Maar vooral om ons sterven voor onze oude, benauwde, bekrompen manier van zien en leven om herboren te worden voor het nieuwe, om herboren te worden in ware vrijheid. Het gaat hier om een heel nieuwe manier van denken, het gaat om een nieuw inzicht: alles in het leven is mogelijk als we halverwege maar niet opgeven.

Lees meer...

EEN ZIEL VERTELT ...

 PowerPoint

 

Een ziel met veel ervaring op deze planeet:

 

"Als ik terugkijk naar wat er op aarde werd geleefd dan was het steeds weer pijn en verwondingen. De mens wilde weten hoe het aanvoelt om ver van het Licht te functioneren, hij koos ervoor om duister te worden om daardoor zijn eigen Licht beter te kunnen begrijpen.

Lees meer...

OP WEG NAAR DE VIJFDE DIMENSIE

pathway 12a

Het is een lange weg naar de vijfde dimensie van bewustzijn. De mensheid wordt momenteel uitgenodigd om een groot aantal stappen voorwaarts te zetten, want de veranderingen zullen elkaar nu snel opvolgen.

Lees meer...

AANVAARDEN

arms-wide-open

Leef je leven met een open hart en laat alle verwachtingen los. Het is heel belangrijk om ons als het ware over te geven aan ons lot. Dat lot is in feite het levensplan van onze ziel dat we ook nog eens zelf hebben geschreven en daarom zijn we ook verantwoordelijk voor al hetgeen ons 'overkomt'.

Lees meer...

ANGST

07

 Primalpainter - detail

Mensen dragen heel veel angsten in zich waardoor deze emotie vandaag de dag een soort van basisenergie is geworden. Zo is er angst voor politieke situaties, angst voor economische of financiële toestanden of angst voor steeds heftiger wordende natuurkatastrofen. Maar wie weet hoe je met je angsten het beste kunt omgaan?

  

Lees meer...