OVER VREDE IN DE WERELD

peace

 

Het spel met de schokkende gebeurtenissen.

Lees meer...

OP ZOEK NAAR HET GELUK - Een kerstverhaal

1140x350-kerstverhaal

 

Op zoek naar het geluk klopte een pelgrim aan deur van het paleis waar God woont. Het was al opmerkelijk dat hij het tot daar had gebracht, want veel van de mensen die hij onderweg had ontmoet leken alles over dat paleis te weten ofschoon niemand kon zeggen dat hij er al was geweest. Misschien ook omdat ze er niet echt naar gezocht hadden, dacht hij, toen hij de deur van het paleis ontwaarde na een zoektocht die zijn hele leven had geduurd.

Lees meer...

DE VIJFDE DIMENSIE

 2014-10-26 075351

 

Jezus: "De vijfde dimensie is iets waar mensen langzaam naar toe groeien. Het gaat niet snel. Elk mens moet daarvoor in beweging komen om stapsgewijze diepere inzichten te verwerven.

Lees meer...

AARDING EN ZIJN

Aarding

 

De energieën die tot nu toe op aarde overheersten hebben alle mensen doordrongen. In het algemeen kan ieder daar gewoon mee omgaan. Maar de nieuwe, steeds meer voelbare energieën van de Nieuwe Tijd worden door veel mensen als heel pijnlijk ervaren. De processen die hiermee gepaard gaan vinden in eerste instantie plaats in ons energieveld. En om dat goed te kunnen verwerken is een stevige aarding noodzakelijk.

Lees meer...

REALITEIT EN WERKELIJKHEID

2014-02-05 174434

 

Voor veel mensen omvat het leven alles wat om hen heen gebeurt en hoe ze daar op reageren. En hoe anderen dan weer op hun reacties antwoorden. Dat noemen ze realiteit. Dat er naast die ‘relatieve‘ realiteit nog een werkelijkheid bestaat, dat ontgaat de meeste mensen nog. Want die werkelijkheid is de innerlijke wereld die zich ook via onze cellen uitdrukt. Maar wie verdiept zich daar nu graag in, als het ook makkelijker kan?

 

Lees meer...

GAAN WE OVER TWINTIG JAAR NOG NAAR DE DOKTER?

docter 02

 

Dat het medisch-wetenschappelijk onderzoek en daardoor het universitair medisch onderricht grotendeels door de farmaindustrie wordt bepaald zal inmiddels wel voor ieder duidelijk zijn.

Lees meer...

TO BE, OR NOT TO BE

ToBEorNot

 

Om in het 'Zijn' te zijn nemen we alles waar, we voelen alles. Het is niet een toestand waarin we ons van het gebeuren om ons heen hebben losgemaakt. Het is een toestand van volledig wakker zijn.

Lees meer...

DE ILLUSIE VAN GOED EN KWAAD

YinYang

 

Goed en slecht bestaan in werkelijkheid niet. De dingen zijn simpelweg zoals ze zijn. Veel mensen willen overal een stempel op drukken en alles in hokjes plaatsen, of dat nu mensen, dingen of ervaringen zijn.

Lees meer...

TIJDREIS

Man met stropdas - 5a

 

 

 Kort geleden werkte ik met een helderziende cliënte. Zij zag plots achter mij een oudere man staan met grijze haren die een stropdas droeg. Ik dacht dat hij wel mijn vader zou kunnen zijn, daar ik de laatste tijd intensief met hem was bezig geweest. Ik vroeg Jezus of dat klopte.

Lees meer...

VAN ILLUSIE NAAR WERKELIJKHEID

weg 01b

 

Er was een tijd dat ik volledig via mijn verstand, emoties en ego functioneerde. Toen had ik geen benul van wat intuïtie of de werking van de ziel behelsde. Nu, terugblikkend, zie ik dat ik in die tijd ook niet in staat was om echt te begrijpen waar ik tegenwoordig over schrijf.  

Lees meer...