KIJK JE WEL EENS NAAR JEZELF?

  • Afdrukken

Spiegel 02

 

Onderweg naar de vijfde dimensie van bewustzijn is het belangrijk dat wij begrijpen wat dat betekent.


Als we deze volgende dimensie hebben bereikt dan zal op aarde alles veranderen. De mensen zullen verbroederen en niet meer vechten, elkaar niet meer be- of veroordelen, maar hand in hand verder evolueren. Dit nieuwe niveau wordt nu steeds meer en meer geïmplementeerd.

 

Op veel plaatsen vindt er al een goede samenwerking plaats. Maar elders is het vaak nog de oude gang van zaken en wordt er onverminderd heftig gevochten.

 

 De Geestelijke Wereld zal de komende jaren veel energie in de aarde laten vloeien zodat de veranderingsprocessen steeds sterker zullen plaatsvinden. Daarbij zullen de mensen goed naar zichzelf moeten kijken. Nu worden anderen voor hun gedrag nog vaak bekritiseerd en aangevallen terwijl het zo moeilijk lijkt om goed naar zichzelf te kijken. Het is belangrijk dat dit gaat veranderen, want wat men ook ziet in de buitenwereld, uiteindelijk gaat het steeds om de eigen pijn, om de eigen angsten en noden.


Velen zien enkel de fouten van anderen maar willen hun eigen onvolmaaktheid niet onder ogen zien.
Het wordt nu tijd om eindelijk verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven: Ik ben degene waar het om gaat. Ik moet me nu echt met mezelf gaan bezig houden, met mijn eigen pijn, met mijn eigen onmacht en verdriet. Wat er om me heen gebeurt, functioneert als een spiegel en die spiegels worden me voorgehouden om me mijn eigen verwondigen te tonen.


De spiegel is daarom geen dader maar helpt me juist om bewust te worden van mijn eigen pijn die ik wellicht sinds vele levens met me mee sleep. De spiegel drukt me met mijn neus op mijn verdrongen smart en wil ik me aan deze veranderende energie├źn aanpassen, dan moet ik me wel met mijn in de hoek gedrukte emoties gaan bezig houden.


Veel mensen vermijden het om naar zichzelf te kijken, ze willen zich niet met zichzelf confronteren, ze willen hun eigen emoties niet waarnemen, maar projecteren deze naar buiten op anderen. Nu wordt het de hoogste tijd om naar mezelf te kijken, mijn emoties waar te nemen, te verwerken om ze zo te kunnen loslaten.

 

In feite gaat het om Liefde. Liefde vindt enkel plaats als ik mezelf zie zoals ik ben, mezelf vergeef, mezelf aanvaard, mij met deze Liefde omhul en simpelweg kijk wat er is: ja, er is woede, jaloezie, onzekerheid of haat in mij, ik veroordeel mezelf niet, maar voel die emotie, word als het ware dat gevoel en dooradem het. Bij het in- en uitademen voel ik ook een plek in het lichaam waar die emotie zich heeft uitgekristaliseerd. Ik dooradem dan ook die druk, die spanning, die pijn in mijn lichaam tot alles verdwenen is en er een diepe vrede overblijft. Dan weet ik dat die emotie definitief is opgeruimd, heb ik weer nieuwe inzichten opgedaan en ben ik weer een stap verder op mijn spirituele pad. Liefde begint steeds bij mezelf.


Kijk ik naar dat vechten in de wereld, naar al dat machtsmisbruik en het voortdurend beperken van de individuele vrijheid, dan lijkt het alsof de duistere machten erin slagen om een steeds krachtiger greep op de samenleving te krijgen.


Veel mensen winden zich daarover op, ergeren zich aan wat ze zien gebeuren en blijven dan in die situaties hangen, terwijl wat er gebeurt in feite een kans op genezing biedt. Als ik me namelijk afvraag wat al dat geweld, onrecht en manipulatie in de wereld met me doet en dan met die emoties aan de slag ga, dan kom ik in beweging, bevrijd ik me van al die ballast die mijn leven heeft verzuurd.


Dus dienen deze toestanden de mensheid nog en maken het ook mij mogelijk om te groeien. En als ik me daar consequent mee ga bezig houden zal ik spoedig zien dat het Licht reeds lang een plaats op aarde heeft ingenomen en dat deze spiegels mij gewoon mijn eigen schaduw tonen. Hebben we met ons allen onze innerlijke processen afgewerkt dan zijn die spiegels niet meer nodig en leven we in een nieuwe samenleving gebaseerd op onvoorwaardelijke Liefde, de samenleving van de vijfde dimensie van bewustzijn.

Het healingwerk van Elias

 

Celwerk seminar