IS KWAAD WEL ZO KWAAD?

lightinthedarkness.02

 

Het is nu tien jaar geladen dat ik de mogelijkheid kreeg om door Jezus geleid en onderricht te worden. Vijf jaar geleden intensiveerden zich die contacten wezenlijk en ik kon toen ook alle mogelijke vragen stellen die hij meestal beantwoordt. Een heel enkele keer kreeg ik : “Zoek dat maar zelf uit ... “

Vaak kwam het onderwerp 'goed en kwaad' aan de orde en stilaan kreeg ik meer inzicht in de werkelijke betekenis hiervan en schreef ook hierover. Maar toch blijven er nog vragen.

 

Elias:  Jezus vertelde me een tijdje geleden dat er aan de top van de illuminati drie, vier mensen staan die vele gebeurtenissen op aarde veroorzaken en vervolgens de ontwikkelingen als op een schaakbord heen en weer schuiven. Hij zei bij die gelegenheid ook dat die mensen onbekend zijn en ook onbekend blijven.

 

Die uitspraak deed bij mij een belletje rinkelen en meteen wist ik dat dit alleen mogelijk is als de schepper hun in bescherming neemt. Dus, zo dacht ik, moeten zij deel uitmaken van Gods plan met deze planeet, zeer nauw met Lucifer verbonden zijn en die hoge bescherming zolang genieten totdat hun rol hier is uitgespeeld zodat ze onbemerkt kunnen verdwijnen zoals ze gekomen zijn. Ik vroeg Jezus wat hij hier aan kon toevoegen.

 

Jezus:  “Dat is een belangrijke kwestie en ik ben daarom ook bereid hier een grote impuls aan te geven. God heeft de wereld geschapen en zal ze steeds opnieuw scheppen. En de schepper bepaald ook de energiestromingen en vaak zijn er heel sterke duistere krachten nodig om een bepaalde beweging op gang te brengen.

 

Dit betekent, dat onder gegeven omstandigheden, als het geheel moet worden genezen, dit niet mogelijk is als de energie lichter en lichter zou worden. Het geheel kan dan wel in een proces van genezing gaan als de energie donkerder, donkerder en donkerder wordt.

 

Door deze toevoer van duistere energie zullen dan plots veel krachten en dingen openbarsten. En de wezens, die daar aan de top staan en aan de touwtjes trekken en werkelijk zeer, zeer sterk aan de touwtjes trekken, worden ook heel sterk door God geleid.

 

Dit will zeggen dat alle krachten aan God onderworpen zijn. Ook de zogemaamde duistere krachten. En er mag niet meer licht en niet meer duisternis zijn, dan God nodig heeft om de weg mogelijk te maken die de mensheid voor zich besloten heeft.

 

Het zal nog donkerder worden. De scenario voor de komende tijd zullen nog echt heftig worden uitgespeeld. Maar het geheel helpt de mensen en de aarde om open te breken.

 

En zolang de innerlijke druk bij elk individu nog niet hoog genoeg is zal die mens niet in beweging komen. Dus draait het er op uit dat in ieder op een bepaalde manier en voor welbepaalde thema’s die druk wordt opgevoerd zodat een heel sterk innerlijk proces kan beginnen.

 

Het is heel belangrijk om te begrijpen dat de draadtrekkers die helemaal aan de top staan eenvoudigweg vanuit het Goddelijke bescherming krijgen.

 

Ze zijn niet goed en niet slecht. Ze zijn in feite bewegers, ze bewegen de massa. Zij bewegen en kontroleren de energie en moeten en kunnen enkel dat doen, wat God hun opdraagt.

 

Elias:  Uiteindelijk moet dat dan toch resulteren in een vijfdimensionale samenleving op aarde, toch?

 

Jezus:  Het is belangrijk dat er nu in de samenleving beweging ontstaat en daarom wordt de druk van boven steeds groter en heftiger. Het is een goede weg die genezing betekent.

 

 

Jezus' Celwerk. De Healingmethodes van Jezus voor de Nieuwe Tijd.

Seminar van 19 en 20 september 2015 -  Rolduc - Kerkrade:

http://www.elias-medium.info/NL/elias/50-herfstseminar-celwerk-update