HOE KUNNEN WE ONS MET ONZE EIGEN GODDELIJKHEID VERBINDEN?

  • Afdrukken

Silver-cord 02

 

Wij verbinden ons met onze Goddelijkheid door ons ego los te laten,  ons eigen ‘willen’ los te laten, door heel zacht te worden en in het Hier en Nu  goed waar te nemen wat zich op onze weg vertoont.                         

 

 

In feite hebben we altijd een sterke verbinding met het Goddelijke omdat we hiermee  door het zilverensnoer of sutrama, een snoer van licht dat het lichaam met de kruin van het  hoofd, met het astrale lichaam en met ons Hoger Zelf verbindtsteeds verbonden zijn. Deze verbinding kan worden versterkt en zo voor kommunikatieve doeleinden  worden gebruikt.  Maar hoe doen we dat?

 

 

Tijdens een meditatie concentreren we ons op onze ademhaling, nemen alle gevoelens en  emoties waar die opduiken en voelen waar die resoneren in ons fysieke lichaam.  Die plekken van druk of pijn doorademen we tot de ze verzachten.  Dan stellen we ons voor dat we ons door het zilveren snoer met het Goddelijke verbinden.  Het Goddelijke visualiseren we dan als een bal van Licht waarin we steeds dieper ons bewustzijn concentreren.

 

Selection 141                  Ball of Light 02

                                                                                                 

 

We nemen dan waar hoe die energie in de bal zich aanvoelt. Meer is niet nodig. Het is wel  belangrijk dat we ons steeds liefdevol voorstellen dat we met ons bewustzijn  in deze energiebal duiken om te voelen, om steeds dieper en intenser te voelen  wat dat in ons teweeg brengt. Dit met de gedachte:  "Ik kies ervoor dat mijn eigen Goddelijkheid mij zal leiden en geef me er helemaal aan  over." Hierdoor wordt communicatie met onze eigen Goddelijheid of Hoger Zelf mogelijk  en kunnen er heel sterke processen beginnen te werken die ons weer een heel stuk verder  in onze ontwikkeling zullen brengen. Dit als we ze accepteren en verwerken.