HULP BIJ OPERATIES EN MOEILIJKE GESPREKKEN OF ONDERHANDELINGEN

operatie 01b

 

Sinds vele jaren ondersteun ik mensen tijdens hun operatie: ik vul de operatiezaal met het Goddelijke witte Licht en omgeef ook elke aanwezige met deze energie. Tot nu toe is elke operatie heel goed verlopen.

 

 

 

Daar ik sinds enige tijd bij mijn werk op afstand de ondersteuning krijg van een hele engelengroep kan ik nu op deze engelen ook een beroep doen voor ondersteuning als er mensen geopereerd moeten worden, of bij moeilijke gesprekken. Ik vroeg de Lichtwezens hoe zij dat zien, hier iv.m. operaties:

 

 

"Het betekent veel voor ons dat je hieraan gedacht hebt, want we zien dat als mensen zich in een uitzonderlijke positie bevinden dat het voor hun heel belangrijk is om ondersteuning te ondervinden en een operatie is een dergelijke speciale situatie. Als je op die manier werkt betekent het dat je de mens in Gods hand legt, in Gods bescherming legt zodat God hier kan werken. Dit betekent ook Gods wil aanvaarden en de engelen doen ook niets anders dan Gods wil uitvoeren.

 

 

Daardoor wordt de energie veel sterker. Ze werken met deze energie voor de genezing van de persoon als dat de bedoeling is. Maar ze nemen ook energie weg als het Gods wil is dat de mens uit zijn lichaam vertrekt. Het is niet de mens die over leven en dood beslist. De engelen voeren enkel Gods wil uit."

 

 

Elias: "ik vul altijd de ruimte met Licht en omhul ook elk lid van de medische staf ermee."

 

"Tijdens zulke processen ondervinden de chirurg en zijn medewerkers hier veel zekerheid door. Ze kunnen dan steeds hun hoogste potentieel bereiken, ze gaan helemaal in hun kracht en kunnen zo ook datgene geven wat in de situatie nodig is.

 

De Goddelijke Wil kan zo ook voor honderd procent worden uitgevoerd wat in situaties waar dat Licht en die Energie ontbreekt niet altijd het geval kan zijn. Hoe sterker een mens in het Licht staat hoe beter hij ook zijn weg kan vervolgen."

 

 

Elias: "als het moment gekomen is voor de mens om te vertrekken, dan zal dat Licht hem wel zijn nieuwe weg verlichten en vergemakkelijken?"

 

"Dat is absoluut een feit. Wij zien dat de zielen met deze ondersteuning niet meer hard terechtkomen maar heel fijn worden begeleid en in het Licht worden aangenomen. Hun weg is zo in ieder geval veel en veel zachter."

 

Daar ik regelmatig verzoeken ontving voor ondersteuning bij moeilijke gesprekken of onderhandelingen, vroeg ik aan de engelen of zij daar ook aan wilden meewerken. Zij stemden toe en het verloop is te vergelijken met wat er gebeurt tijdens een operatie. De ruimte waar de gesprekken plaats vinden worden met Licht gevuld en de deelnemers in het Licht gehouden. Ook deze vorm van healing is tot nu toe nog steeds succesvol verlopen. Voor de evolutie van de mensheid is het in deze fase van het ascentieproces heel belangrijk, dat conflicten vredig worden opgelost en elk succes op dit niveau verhoogt weer iets de trilling van alle deelnemers en van de planeet.

Bijdrage ondersteuning van operaties of bij moeilijke gesprekken en onderhandelingen : 50€