CELWERK SEMINAR 1 - PROGRAMMA

  • Afdrukken

Photo by Hal Gatewood on Unsplash

Foto: Hal Gatewood - Unsplash

 

Tijdens dit seminar werken wij met de groepsenergie die toegang geeft tot een hoger bewustzijn, maar ook met de energie en individuele steun van Jezus en Maria, waardoor we twee dagen kunnen genieten van de hoge trilling.  

 

Geleide Meditatie:

Meditation 02

Digital Art: Elias - Meditation

 

Deze meditatie begint met ons goed te aarden:

Door de steeds hogere trilling van de aarde zullen nu snel grote veranderingen op aarde plaats vinden. Het is uitermate van belang om stabiel te blijven staan en om als een rots in de branding de situaties te accepteren die op onze weg verschijnen. Niets gebeurt per toeval: Het oude moet verdwijnen zodat het nieuwe kan plaats vinden. Om alles goed te kunnen verwerken is een goede aarding heel belangrijk.

Verder vullen we ons met het Licht van Moeder Aarde en met het Licht van de Schepper, geven we healing aan Moeder Aarde, zien onszelf in de samenleving van de vijfde dimensie, verlaten de dualiteit voor de werkelijkheid, ervaren het eenheidsbewustzijn en komen heel kort bij onze ziel, die we dan vragen kunnen stellen. Verder verenigen wij ons met onze engelen en met de Lichtwezens waarmee wij een bijzondere band onderhouden.

 

We praten ook over de Natuur van de Werkelijkheid - de dualiteit als illusie en realiteit en de vijfde dimensie als instap in de werkelijkheid.

 

Bewustzijn

De weg naar de vijfde dimensie van bewustzijn is een innerlijke weg. Bewustzijn betekent: de mens is met zichzelf en met zijn gevoelens verbonden. Hij neemt op elk moment zijn eigen gevoelens waar en kan zo met behulp van zijn intuïtie zien hoe hij zijn leven verder wil leven.

 

Ziek zijn

Het ego bepaalt ons leven als we functioneren via het denken inplaats van te leven naar de impulsen van onze ziel. Door tegen de wensen van onze ziel in te handelen, worden we uiteindelijk ziek. Ziek worden we als we het innerlijk evenwicht verliezen. Genezing is daarom het herstel van dat evenwicht, zodat we weer in ons centrum geraken.

 

De celwerkmethode leren we in drie stappen:

1. Van denken naar voelen. Wij zijn door onze opvoeding en omgeving getraind om via het denken te functioneren. Dit met het doel ons makkelijker te kunnen manipuleren. Zo blokkeren we ook de toegang van onze ziel tot ons dagelijks bewustzijn. De ziel, die ons levensplan kent en ons voortdurend tracht aan te geven wat onze volgende stap zou moeten zijn, zal de rol van kapitein van ons levensschip moeten overnemen, als we de antwoorden op de vragen willen vinden, die ons verstand niet kan leveren.

2. Het afwerken van onze thema‘s of innerlijke processen. Het gaat hier om het verwerken van de emoties uit het verleden, uit andere incarnaties inbegrepen. Het is de onverwerkte pijn, onmacht, verdriet, woede, angst en andere heftige gevoelens, die een grote innerlijke spanning hebben opgebouwd. Dat alles ligt nu op ons bord om definitief op te kunnen ruimen. Het is gewoon een fase van het ascentieproces, waar het leven nu elk mens mee confronteerd. Deze verdrongen emoties zijn in feite de werkelijke oorzaak van alle kwalen en ziekten. Deze zijn niets anders dan de uitgekristalliseerde heftige emoties in het fysieke lichaam en dienen als waarschwingssignaal om ons naar binnen te keren om te zien wat daar gaande is om er eindelijk orde te kunnen scheppen.

3. Werken met cellen en klieren. De geneeskunde van de komende tijd, ook wel Nieuwe Tijd genaamd, heeft de werkelijke en totale genezing van de mens tot doel en zal zich vooral bezighouden met het werk in de cellen en met het genezen van de ziel. De ziel is voor velen nog een vaag begrip en de meeste mensen hebben daarom geen flauw idee hoe de menselijke ziel functioneert of hoe de ziel zich tot het lichaam verhoudt. Het werken met de cellen en met de ziel brengt diepe genezing tot stand voor het lichaam en voor de ontwikkeling van de mens.  Als we onze cellen met energie opladen, dan nemen ze meteen een andere richting aan en volgen niet meer de weg van zelfvernietiging, maar kiezen voor groei, stabiliteit en genezing. Dan is het alsof we ook onze essentie meer energie geven, deze als het ware weer opladen. Door dit werk wordt voor ieder waarachtige genezing, nieuwe stabiliteit en zekerheid mogelijk.

 

Bij het werken met onze cellen geven we ons steeds over aan het Goddelijke. We stellen ons in de Goddelijke Energie.

 

De bijdrage van moeder Maria:

photo-1552766990-7be4a2a79fc9

 

Wat betekent Liefde? - Werken aan de eigenliefde. Hoe leven we Liefde? Liefde is iets heel fijns. Liefde betekent: ik zeg nooit ‘je moet‘, want Liefde geeft de mensen complete vrijheid. Maar dit komt zelden of nooit in het dagelijkse leven voor. Er worden ons steeds verplichtingen opgedrongen, we moeten dit en dat, er zijn regels en mensen chanteren zich onderling. Dat gebeurt ook tussen man en vrouw in een relatie.

 

We kijken naar onze relaties.  Dat kan een man – vrouw relatie zijn. Of eender welke relatie met knelpunten. (Jezus zou zeggen Liefdespunten) Of een relatie die we gewoon zouden willen verbeteren. Het uitgangspunt zijn steeds de knelpunten. Wat doet dat met mij? Welke emotie roept dat probleem op?

 

Ontvangen van de Christusenergie als hulp voor het afwerken van de innerlijke processen.

Jezus: als ik tijdens het seminar je hart aanraak, laat dan die pijn contact nemen met mijn energie. 

Jezus hand 2

 

Wat betekent zegenen in werkelijkheid? 

Hoe kunnen we andere mensen zegenen en wat heeft dat voor effect? 

 

Jezus zegen

 

Jezus: Elke zegen werkt als een lichtimpuls. De ziel ontvangt dat Licht en herinnert zich daardoor beter aan haar ware ‘Zijn’. Dit betekent dat in de ziel het feitelijke plan van het leven zichtbaar wordt.

 

We stappen in het Licht van onze ziel. Enkel van hieruit werken we met onze cellen.

 

 Light 02

 

De eerste cel waarmee we aan de slag gaan is onze zielcel.

De zielcel is een deel van ons energieveld.De ziel is in het hart verankerd en omgeeft elk mens met een heel sterk licht en bevat ook een beschermschild. Het stralingsveld van de ziel dijdt naar buiten uit en wordt door het schild ook beschermd. Om met de zielcel te kunnen werken is iets heel bijzonders. Want als de zielcel kan worden versterkt zijn wij instaat om sneller in beweging te komen en kunnen we eerder onzekerheden overwinnen.

 

Daarna werken we achtereenvolgens met de hartcellen, de hersencellen, de cellen van de schildklier en hypofyse, de levercellen, de pancreascellen, de miltcellen en de niercellen.

 

Voeding is ook van groot belang om een gezond lichaam te krijgen en te behouden. Wat we beter wel en wat niet eten.

 

Ook in het programma: leren Lichtzuilen plaatsen, tijdlijnen: het over de eigen schaduw springen

en afsluitend het ontvangen van de Christusvlam in het hart.

Christusvlam

Meer over de Christusvlam en het Christuslicht.

 

Maximaal 20 deelnemers.

  

Klik hier voor meer praktische informatie over het seminar