GELEIDE MEDITATIE

 

filbert-mangundap-f 0nTK31xjs-unsplash-klein

 

Lieve mensen,

 

Zonder meditatie zou ik mijn roeping wellicht niet hebben gevonden, zonder meditatie zou ik niet in vele oorden van deze planeet hebben kunnen werken en ik weet zeker dat ik zonder meditatie hier niet meer zou rondlopen.

 

In deze Coronatijd is het van essentieel belang om onze toekomst, onze tijdlijn bewust te kiezen. Vele channelings wijzen ons hierop: blijven we op die van de dualiteit en 3D of willen we opstijgen naar een hoger niveau van bewustzijn en samenleving?  Het vraagt soms radicale verandering van onze levensstijl. Sinds geruime tijd informeren Lichtwezens ons dat we nog meer heftige dingen zullen ervaren. Veel, waar we aangewend zijn zullen we moeten loslaten. Er zijn ook berichten van de Geestelijke Wereld die erop wijzen dat er mogelijk een meteorietenregen en andere grote natuurrampen op aarde zullen plaatsvinden en dan is het belangrijk om de impulsen van onze ziel te kunnen opvangen die ons richting geven om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn.

 

Deze eerste geleide meditatie helpt om optimaal te kunnen aarden. Jezus heeft me daarvoor een oefening aangereikt, en hij vraagt om die elke dag te doen. Hij zei dat wij in staat moeten zijn om als een rots in de branding te blijven staan, ongeacht wat er om ons heen gebeurt.

 

Selection 283

 

Wij verbinden ons verder ook met de Schepper en vullen ons met het Goddelijke Licht. Dit op het niveau van de subtiele lichamen en het fysieke lichaam. Onze eerste opdracht in elke incarnatie is om ons Licht, het Goddelijke Licht, wat we instaat zijn om te waar te nemen en te dragen, om dat in de materie te brengen. We beginnen te leren hoe we met dat Goddelijke Licht kunnen werken, hoe we moeder Aarde healing kunnen sturen en hoe we de Nieuwe Samenleving sneller naar ons toe kunnen halen en hoe ons bezigheid daar zal uitzien. Veel wat er de komende maanden en jaren zal gebeuren, hangt af van het niveau van bewustzijn en het handelen van het mensencollectief.

 

Deze meditatie brengt ons stapsgewijze steeds korter bij onze ziel, zodat we haar ook vragen kunnen stellen om zo de antwoorden in onszelf te vinden. Vervolgens worden we als een golfje in een oceaan van Licht, Liefde en Bewustzijn opgenomen en bevinden ons in het Veld van Eenheid, waar we ons één weten met alles wat is en we boven de illusie van goed en kwaad zijn uitgerezen.

 

Diego PH

 

Dan kunnen we ons ook makkelijker met de Schepper, met onze Engelen en Spirituele Helpers verbinden om Licht en Liefde met elkaar te delen. We sluiten de meditatie af met een nieuwe healing voor Moeder Aarde.

 

Bestel hier uw geleide meditatie (12€)