INTRODUCTIE

 

 

genezen

 

Het is sinds 2005 dat ik door Jezus en andere lichtwezens wordt begeleid, zowel voor mijn eigen innerlijke processen als ook voor mijn verdere ontwikkeling als healer en spiritueel leraar. Medium zijn voor het Christus healing- en transformatielicht betekent dat Jezus in mijn hart verankerd is en zo mijn kanaal gebruikt voor zijn healingwerk. Om dit mogelijk te maken heeft hij mij jarenlang begeleid en opgeleid. Zo heb ik door onder zijn leiding aan mijzelf te werken steeds meer blokkades in mijn eigen energiesysteem kunnen opruimen. Bovendien heb ik jarenlang dagelijks met de Christusvlam gewerkt, die ik rond 2006 in mijn hart mocht ontvangen.

 

 

Aura- en Chakrareading

Een aura- en chakrareading op afstand met behulp van een foto is meestal de eerste stap. Tijdens die reading kijk ik in het energieveld in zijn geheel en in de afzonderlijke chakra's. Dat laat me zien welke blokkades er aanwezig zijn, welke problemen zijn meegebracht uit andere levens, hoe het staat met verdrongen emoties, de mannelijke en vrouwelijk kant, het innertlijk kind en de verbinding met Moeder Arrde en het Goddelijke. Dit geeft mij een helder beeld welke benadering en vorm van healing het meest effectief belooft te zijn. Dat kan een persoonlijke sessie of regressie zijn die ter plaatse (meestal in Zutphen) of ook in andere plaatsen in het buitenland plaats vindt en aansluitend aan een seminar wordt aangeboden. Het kan soms ook volstaan met een healing op afstand van een of meerdere maanden. Na de reading kan ieder kiezen of en hoe het verder gaat. De bijdrage hiervoor bedraagt 50€

Meer info

 

Individuele sessie:

Door mijn kanaal stroomt het Christuslicht en het is zijn healing-energie die door mij werkt. En als ik in het energieveld van iemand bezig ben, dan beweegt hij mijn handen. Tijdens een individuele sessie ter plaatse, die twee uur kan duren, volgt na een inleidend gesprek een meditatie die de noodzakelijke verbindingen tot stand brengt en mijn client kort bij zijn ziel brengt om daar mee te kunnen communiceren. Dan volgt een aura- en chakrareiniging en -healing, Een individuele sessie kan ook via Skype of WhatsApp plaatsvinden. In dat geval gebeurt dit in twee delen op verschillende dagen. Tijdens de eerste sessie van uur werken we samen aan de oplossing van de nog niet afgewerkte innerlijke processen of thema's, zoals Jezus ze noemt. Tijdens het tweede deel volgt de reiniging en healing van het energiesysteem. Bijdrage: 150€

 

 

Verdere begeleiding / healing op afstand

Bij een dergelijk geval volgt na de aura- en chakra reading en twee healingsesseis van een uur nog de haast dagelijkse healing van een kwartier op afstand aan hand van een foto en dat gedurende een of drie maanden. De bijdrage hiervoor is 75€ / maand. 15% korting bij drie maanden.

 

 

Van Jezus krijg ik ook zijn eigen genezingsmethoden door, hij legt uit hoe we zelf met onze cellen kunnen werken en daardoor ons lichaam kunnen genezen en verjongen. Ik pas zijn methoden toe tijdens mijn individueel werk met mensen en geef op zijn verzoek ook seminars over het celwerk voor healing en verjonging, zodat ieder die methoden kan leren om ze op zichzelf aan te wenden.

 

Het wezenlijke van mijn werk is om te helpen het hart te openen en mijn cliënten te begeleiden tot zij zelf in de diepte van hun 'Zijn' contact kunnen nemen met de eigen ziel.

 

Regressie:

Naast het werk op zielen- en celniveau, begeleid ik zo nodig ook nog naar een of meerdere vorige levens, mocht dat nodig zijn om huidige problemen beter te kunnen begrijpen en op te lossen. Bijdrage: 150€

 

Seminars:

Twee daagse Celwerkseminars

Jezus beslist over de samenstelling van het programma van de seminars en is ook aanwezig om met iedere deelnemer nauw samen te werken. Hij zegt hierover:

 

"Tijdens een seminar werken veel verschillende energieën en komen veel nieuwe inzichten tot stand. Ik ben steeds bereid tijdens het seminar met de aanwezige mensen samen te werken."

 

Als Jezus bijvoorbeeld het hart van een persoon aanraakt, dan gebruikt hij daarvoor mijn hand om zijn Licht en Energie door te geven. Verder is nu ook Maria steeds aanwezig. Tijdens een individuele sessie staat Jezus naast me en werkt door mij, maar ik werk ook door hem, liet hij mij een tijdje geleden weten. Bijdrage: 250€

 

Hier meer over mijn celwerkseminars.

 

Eendaagse ascentieseminars

Met oefeningen en meditaties van Jezus, Adama en andere hogere Lichtwezens. Het gaat hierbij om te werken aan wat er nodig is om te kunnen opstijgen naar de vijfde dimensie van bewustzijn en om een dieper begrip van de natuur van de werkelijkheid. Ook hier zijn natuurlijk de betreffende Lichtwezens aanwezig. Bijdrage: 125€

 

 Basis:

De basis van mijn werk is onvoorwaardelijke Liefde. Ik houd van mensen, omdat ik ze bij voorkeur zie in hun Goddelijkheid.

 

De lichamelijke problemen van een mens zijn projecties, zijn de uitwerking van de innerlijke processen op fysiek niveau. Ziekten kunnen dus enkel genezen door het afsluiten van de ermee samenhangende innerlijke processen.

 

Het is mijn opdracht om mensen liefdevol in hun processen te begeleiden. Zo worden de wortels van de ziekten genezen, zodat aansluitend ook hun uitwerking op fysiek vlak kan verdwijnen. Het is niet de bedoeling om anderen in hun denken en handelen te veranderen, maar om een verfijnde begeleiding aan te bieden tot een mens uit zichzelf en stapsgewijze wenst te veranderen. Niet ik verander, maar ik ondersteun de veranderingen die iemand vanuit zichzelf wenst te maken om in beweging te komen.

 

Voor mij betekent het grote genade dat ik met het Christus Healing- en Transformatielicht mag werken. Ik voel me daarbij duidelijk door God, Jezus en de Geestelijke Wereld ondersteund en begeleid. Zo werk ik met het Christuslicht op celniveau en indien nodig ook in de celkern met het DNA en in de diepte van de ziel van een mens. 

 

Mijn personal coaching en healing berust op vier pijlers:

 

Mijn helderziendheid: ik zie de blokkades in het energieveld en in de chakra’s van de mens, inclusief de onafgewerkte problemen die in deze incarnatie uit andere levens zijn meegebracht en die nu aan de beurt zijn om opgeruimd te worden.

 

Mijn gave als healer:  Begin jaren tachtig ontdekte ik deze gave en ontwikkel deze nog steeds verder. Sinds enkele jaren fungeer ik als kanaal voor het Christus healing- en transformatielicht maar werk ook samen met andere Lichtwezens voor meer specifieke taken, zoals met de Aartsengelen Zadkiel en Rafaël, met Saint Germain, de Ladies Portia en Amethist en met Shiva. Het Christuslicht betekent Liefde. Daarom werk ik vooral met dit Licht in de cellen van het hart en op het niveau van de ziel, maar ook in andere cellen als daar Liefde ontbreekt. Vanuit het hart gaat deze energie dan in het hele 'zijn'. Zo is het hart de oorsprong, het centrum en vindt op deze manier genezing vanuit het hart plaats. Verder werk ik met het Goddelijk Licht dat door mijn kroonchakra naar die plaatsen stroomt waar het nodig is. Dit Licht wordt door de Geestelijke Wereld als het oorsprongslicht beschouwd. Het heeft een zeer reine kwaliteit en is neutraler als het Christuslicht. Zoals gezegd, het Christuslicht betekent Liefde. Het schitterende, stralende witte Goddelijk Licht daarentegen beduidt eenheid, waarheid en zekerheid.

  

Mijn regressietherapie vindt niet plaats met hypnose maar onder meer door het stimuleren van het derde oog. Hierdoor kan ik mensen terug begeleiden naar vorige incarnaties of ook een reis laten maken naar de planeet waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Regressie naar vorige levens kan zeer helpen om oude verdrongen emoties op te lossen door de desbetreffende situaties opnieuw te beleven. 

 

Mijn ervaring: Ik werk sinds 1980 als healer en leraar, onderhield afwisselend een praktijk in Brussel, Parijs, Nice, Londen en Genève, maar gaf ook seminars en / of healingsessies in Polen (Krakau), Duitsland (München en bij Berlijn), in Oostenrijk (o.a. Graz), Italie, Spanje (Barcelona), Thailand (Chiang May), Sri Lanka, Hawaï (Big Island), Afrika (Senegal en Egypte), in Israël (Jeruzalem) en in Palestina (Ramallah).

 

Verdere mogelijkheden: ondersteuning tijdens een operatie of bij moeilijke gesprekken en onderhandelingen Als ik doorkrijg op welke dag en ongeveer welk uur een operatie plaats vindt, dan kan ik op afstand het gebeuren ondersteunen. In een dergelijk geval vul ik de operatiekamer met het Goddelijke wiite Licht maar omgeef ook de hele medische staf ter plaatse met Licht.Tot nu toe zijn nog alle operaties heel goed verlopen. Bijdrage: 50€. Voor meer informatie over de ondersteuning bij operaties:

Ondersteuning tijdens een operatie of bij moeilijke gesprekken en onderhandelingen.

 

 Overigens is er voor alle behandelingen steeds een betalingsregeling mogelijk.

 

Een behandeling kan plaatsvinden mits akkoord met mijn privacybeleid (wettelijk verplicht):

 

https://www.elias-medium.info/NL/2013-08-16-08-22-32/blog/120-privacybeleid

 

 

NIEUW:  'Veld van Eenheid' - geleide meditatie:

 

 Kom steeds korter bij uw ziel en word één met alles wat is.

 

'Veld van Eenheid' - geleide meditatie: 15€ (in mp3).

Meer informatie

 

 

Elias Telegram-groep: Elias Coaching & Healing

 

Link: https://t.me/elias9990

Download hier Telgram voor uw computer. Ook voor smartphone

 

Phoenix middel

 

 

 

 

 

Verder heb ik voor het patientendossier (eveneens wettelijk verplicht) uw huisadres, e-mailadres, telefoonnummer en voor mijn werk een foto nodig.

 

 

Phoenix middel 

 

 

 Stuur een e-mail voor een gratis abonnement op mijn nieuwsbrief

'NIEUWE TIJDs

met artikelen en aankondigingen van mijn activiteiten 

 

mail@elias-medium.info

   

 

GAT-BEROEPSCODE

 

 

KvK: 67623956 – BTW: NL082711835B01