REALITEIT EN WERKELIJKHEID

2014-02-05 174434

 

Voor veel mensen omvat het leven alles wat om hen heen gebeurt en hoe ze daar op reageren. En hoe anderen dan weer op hun reacties antwoorden. Dat noemen ze realiteit. Dat er naast die ‘relatieve‘ realiteit nog een werkelijkheid bestaat, dat ontgaat de meeste mensen nog. Want die werkelijkheid is de innerlijke wereld die zich ook via onze cellen uitdrukt. Maar wie verdiept zich daar nu graag in, als het ook makkelijker kan?

 

Lees meer...

GAAN WE OVER TWINTIG JAAR NOG NAAR DE DOKTER?

docter 02

 

Dat het medisch-wetenschappelijk onderzoek en daardoor het universitair medisch onderricht grotendeels door de farmaindustrie wordt bepaald zal inmiddels wel voor ieder duidelijk zijn.

Lees meer...

TO BE, OR NOT TO BE

ToBEorNot

 

Om in het 'Zijn' te zijn nemen we alles waar, we voelen alles. Het is niet een toestand waarin we ons van het gebeuren om ons heen hebben losgemaakt. Het is een toestand van volledig wakker zijn.

Lees meer...

DE ILLUSIE VAN GOED EN KWAAD

YinYang

 

Goed en slecht bestaan in werkelijkheid niet. De dingen zijn simpelweg zoals ze zijn. Veel mensen willen overal een stempel op drukken en alles in hokjes plaatsen, of dat nu mensen, dingen of ervaringen zijn.

Lees meer...

TIJDREIS

Man met stropdas - 5a

 

 

 Kort geleden werkte ik met een helderziende cliënte. Zij zag plots achter mij een oudere man staan met grijze haren die een stropdas droeg. Ik dacht dat hij wel mijn vader zou kunnen zijn, daar ik de laatste tijd intensief met hem was bezig geweest. Ik vroeg Jezus of dat klopte.

Lees meer...

VAN ILLUSIE NAAR WERKELIJKHEID

weg 01b

 

Er was een tijd dat ik volledig via mijn verstand, emoties en ego functioneerde. Toen had ik geen benul van wat intuïtie of de werking van de ziel behelsde. Nu, terugblikkend, zie ik dat ik in die tijd ook niet in staat was om echt te begrijpen waar ik tegenwoordig over schrijf.  

Lees meer...

JEZUS OVER CELWERK

Jezus vaag

 

 

Jezus:

 

De cellen zijn dat wat we Goddelijke Zekerheid noemen. Hoe dieper we in de wijsheid van de cellen doordringen, hoe meer het mogelijk wordt om structuren en ziekteverwekkende factoren te wijzigen. 

Lees meer...

OVER STANDPUNTEN, ZIEKTE EN DUISTERNIS

Forest 02

Standpunten. Punten waarop we staan, waarop we kunnen blijven staan, maar waar vandaan we ook kunnen besluiten in beweging te gaan.

 

Zienswijzen. Onze manier van zien bepaalt de weg die we gaan.

 

We kunnen alles op dezelfde manier blijven bekijken en in dezelfde richting voortborduren. Of ook eens alles van een andere kant bezien. Dit op het gevaar af dat we ons dan geroepen voelen om voor een andere, nieuwe weg te kiezen.

Lees meer...

DE GEEST VAN DE STORM

 
storm 02
 
 Toen onlangs die storm over ons land trok dacht ik aan Hawaï. We gingen daar met onze groep mediteren toen via de radio een orkaan werd aangekondigd en wel als de meest heftige die het land ooit had meegemaakt. Tijdens de meditatie namen we contact met de geest van die naderende storm.

Lees meer...

Van ziel tot Hoger Zelf

soul 03

 

 

 De ziel heeft me altijd gefascineerd. Daarom wilde ik er steeds meer over weten en van begrijpen. Logisch dat ik Jezus er dan ook regelmatig vragen over heb gesteld. Deze keer over de verhouding van de ziel tot het Hoger Zelf.

Lees meer...