MUZIEK VOOR HEALING & MEDITATIE

Healing Hands - 2       

         

       

 

 

 

Genezen met Klanken

 

 

 

1. MEDITATION  &  HEALING  (Meditatie en Healing)  

 

2. EMOTIONAL  BODY  (Het emotionele lichaam)  

 

3. MENTAL  BODY  (Het mentale lichaam)

 

4. DEPRESSION  (Depressie)

 

5. VIOLET FLAME  (Violette Vlam)

 

6. INTUITIVE  MASSAGE  (Intuïtive Massage)

 

7. PHYSICAL  INJURY  (Fysieke Verwondingen) 

 

8. CHAKRA  HEALING  1  (Chakrahealing 1)

 

9. CHAKRA  HEALING  2  (Chakrahealing 2)

 

 

Deze serie van negen opnames kwam tot stand door mijn samenwerking met een Amerikaanse concertpianiste. Samen gaven we „Healingconcerten“, waarbij ik in de aura en chakra's van de aanwezigen werkte om er de harmonie te herstellen. De pianiste zag de kleuren van de energieën die uit mijn handen stroomden en „vertaalde“ deze in de corresponderende klanken. Het eerste concert vond plaats in Londen tijdens de „Alternative Medicine Exhibition“.

 

Nadien ontmoetten we elkaar regelmatig telkens ergens anders in de wereld om de samenwerking in deze vorm voort te zetten. Zodoende kwamen negen opnames tot stand, die allen gericht zijn op genezing en harmonisatie steeds van een ander niveau van de mens. Er is hier dus geen sprake van componeren, maar van een uiterst precies „vertaalwerk“ van kleur naar klank.   

 

Deze muziek wordt aanbevolen voor het ondersteunen van het eigen genezingsproces en als begeleiding bij de verdere spirituele ontwikkeling en is daarom in eerste instantie bedoeld als een aanvulling om te gebruiken na een persoonlijke sessie of na een seminar.

 

 De klanken worden ook door andere therapeuten gebruikt om hun eigen therapie te ondersteunen. We moeten wel beseffen dat we enkel onszelf kunnen genezen en anderen slechts kunnen helpen in het genezingsproces. 

 

 Zo ondersteunen deze opnames om het evenwicht te herstellen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Door met de muziek te mediteren, vooral met nummer 1 „Meditation & Healing“  en met de nummers 8 en 9 „Chakra Healing“ krijgen we steeds meer inzicht in de natuur van de werkelijkheid, vooral van onze eigen werkelijkheid.

 

 "Conservering" van genezingsenergie. De eerste concerten vonden plaats in 1985, helemaal aan het begin van het digitale tijdperk en werden opgenomen op Sony Betamax videocassettes. Gedurende het 2e concert in Engeland, tijdens een congres van Engelse genezers, maakte de Amerikaanse een interessante ontdekking: in een interview met "New Age News" (Nr. 22 van 01.11.1985) zei ze het volgende:

 

"Die energieën van de muziek verbonden zich met die van de kristallen waarmee Elias werkte. Ik nam waar dat de energie door de kristallen in een soort van wolk werd getransformeerd die uit miljarden kleine, gouden deeltjes bestond. Deze deeltjes hadden hun werking in de aura en chakra's van de aanwezigen.  Ze hechtten zich echter ook aan het magnetisch spoor van de moedercassette. Bij het beluisteren van de muziek nemen we de energie van de muziek en die van de kristallen in ons op. De voor ieder hoorbare kristallijnen klanken van de muziek bevestigen dit. Simon Vinkenoog, die indertijd voor „Bres“ schreef en die ik de muziek liet toekomen, reageerde met een brief, waarin hij schreef blij te zijn nu eindelijk te begrijpen, hoe de uitwerking van muziek op ons energiesysteem in feite functioneert.

 

Speel de muziek niet luid, vooral nummer een. Volg zoals altijd ook hierbij je intuïtie. Onder “Genezing” verstaan we “zelfgenezing”. Want niemand kan iemand anders genezen. We kunnen enkel ons zelf genezen of anderen helpen in hun genezingsproces.

 

 Belangrijk: stapel de schijven niet op elkaar maar plaats ze rechtop. Dat verlengt in belangrijke mate de levensduur van de CD's.

 

1 - MEDITATION  &  HEALING  (Meditatie & Healing)

 

Deze muziek kwam tot stand met medewerking van de meditatie- en healinggroep van het Phoenix Center in Brussel.

 

Het eerste gedeelte helpt om sneller en dieper in een meditatieve toestand te geraken, maar werkt ook harmoniserend in aura en chakra's. De energie van deze muziek kan in belangrijke mate de frequentie van onze trilling verhogen, waardoor we sneller in ons centrum geraken om van daaruit in de werkelijkheid van de 5e dimensie één te worden met alles wat is.

 

Het 2e deel schept door eigen kracht de grondvorm van een piramide, die we door visualisatie completeren. Het doel is om het werken op afstand te vergemakkelijken. 

 

We beginnen de meditatie met ons te verbinden met het hart van Moeder Aarde. We openen in gedachten de chakra's in onze voeten, zoals een bloem haar blaadjes opent en visualiseren vervolgens het centrum van de planeet als een klein punt. Vanuit dat punt ademen we het Licht van Moeder Aarde in via de chakra's in de voeten en vullen ons daarmee. Vervolgens openen we op dezelfde manier onze kroonchakra en verbinden ons met de bron waarna we het Goddelijk Licht inademen via de kroonchakra en het hoofd om zo ons lichaam geheel te vullen. Neem het Licht waar, wordt het Licht, word één met het universele bewustzijn.

 

Bij het werken met de 2e melodie wordt een piramide geschapen. Hierin kunnen we vervolgens iemand uitnodigen om er plaats in te nemen, een zieke of iemand anders die hulp behoeft. We bieden ons vervolgens aan de Bron of aan het universum aan als kanaal voor de genezingsenergie, houden de palmen van onze handen in de richting van de piramide en laten de energie door ons heenstromen. We verbinden daarbij onze hartchakra met die van de zieke en sturen via de ademhaling door ons hartcentrum licht en liefde naar de ander. We kunnen ook een foto van een zieke voor ons leggen en de piramide er omheen visualiseren.

 

 

2 - EMOTIONAL BODY (Het emotionele lichaam)

 

Doel: Harmonisering van het emotionele lichaam

 

Werking: Deze muziek helpt om in contact te komen met onze verdrongen gevoelens. Begin met de hartchakra te visualiseren. Dooradem het hart en duik in de gevoelens die vrijkomen, doorvoel ze letterlijk, aanvaard dat ze er zijn, dooradem ze tot er niets meer van overblijft en ze zullen dan definitief getransformeerd zijn. Lukt het volledig laten oplossen van de emoties niet meteen de eerste keer, herhaal het dan tot alles volledig weg is en een diepe vrede intreedt. Begrijp dat met elke meditatie op deze manier een schil van het 'ui' verdwijnt ... Voel je na afloop de diepe vrede dan is dit het bewijs dat het probleem ook werkelijk definitief is opgelost. Bijzonder waardevol voor mensen in heftige emotionele toestanden.

 

Het komt voor dat mensen deze muziek verschrikkelijk vinden, niet om aan te horen, zeiden ze me soms. Dit laat zien dat als de klanken aan blokkades raken deze mens meest onbewust daaraan vasthoudt. Uit ervaring weet ik dat als die persoon desondanks met de muziek verder werkt, hij of zij deze na verloop van tijd als heel mooi gaat ervaren, Dit is een aanwijzing dat dan de muziek, als een soort van medicijn, haar doel heeft bereikt. Dat mooi vinden, weet ik, kan soms in zo'n geval wel enkele maanden duren voordat dit plaats vindt.

 

Tijdens het mediteren met deze klanken openen we ons voor elke trilling van de muziek. Wees ook bewust dat achter elke emotie een gedachte steekt, die niet in harmonie is met de natuur van de werkelijkheid, of anders gezegd, met de waarheid van de schepping. Vind deze gedachte en laat ze los. Vervang ze door acceptatie. Veelal zijn het heftige gevoelens van pijn, angst, haat, jaloezie of wat dan ook, die het gevolg zijn van het niet aanvaarden van wat op onze weg verschijnt. De gedachte hierachter is dat wat er gebeurt in feite niet zo zou moeten zijn. Of: 'De ander heeft toch het recht niet om ....".  Neem daarom verantwoordelijkheid voor alles wat je overkomt en overkomen is. Bedenk dat op elk ogenblik God datgene naar ons toestuurt, wat we op dat moment het meest nodig hebben. Ook al ervaren we dat als zeer negatief en pijnlijk, is het altijd een uitnodiging en kans om verder te groeien. Sluit de meditatie af met het beluisteren van het eerste deel van CD Nr. 1 "Meditation & Healing" 

 

 

3. MENTAL BODY (Mentale lichaam)

 

Doel: Harmonisering van het mentale lichaam.

 

Werking: De mentale en intelectuele processen van het denken bestaan uit verschillende energetische structuren. Deze CD helpt om daarvoor de ideale vorm te scheppen. Tegelijkertijd verhoogt het werken met deze muziek uw trilling en vergemakkelijkt het voelen van de verbinding tussen het mentale en fysieke lichaam.

 

Toepassing: Open je hart zoveel mogelijk en tracht elke trilling van de muziek in je op te nemen. Tracht bewust te worden van alle ideeën en geloofssystemen die je van anderen klakkeloos hebt overgenomen, dus zonder na te gaan of die wel juist waren ...

 

Vraag je af of je steeds tracht om 'gelijk' te hebben. Relativeer alle geloofssystemen en ideeën door te besluiten enkel op zoek te gaan naar de waarheid.

 

Het is aan te bevelen om af te sluiten met het eerste deel van de CD 'Meditation & Healing'

 

In tijden waar er sprake is van veel negatieve gedachten is het raadzaam om een keer per dag met deze muziek te mediteren.

 

 

4. DEPRESSION (Depressie)

 

Doel: Hulp bieden bij het herstel van de innerlijke harmonie en het aanvaarden van het leven zoals het is. Dit met inbegrip van de situaties waarin men verkeert en de buitenwereld zoals die is.

 

 Werking: Deze muziek werkt in het bijzonder bij depressies van emotionele aard. Ze zuigt als een spons zware en dichte energieën en gevoelens op. Dat helpt bij verwarring, angst, geestelijke druk of vertwijfeling.

 

Toepassing: Open het hart zoveel mogelijk en tracht elke trilling van de muziek in je op te nemen. Sluit deze meditatie af met nummer 1 (Meditation & Healing) 

 

Het is aan te raden om met deze CD twee of drie maal per week te werken. In bijzonder moeilijke gevallen een maal per dag in verbinding met de CD's 1, 3, 8 en 9

 

 

5. - VIOLET FLAME (Violette Vlam)

 

Deze reinigende, zeer krachtige muziek kunnen we op 2 manieren gebruiken. 

 

a) Om Aura en Chakra's te zuiveren. Visualiseer violette vlammen en adem ze via de voeten in. In gedachten laten we door het violette licht elke chakra en de subtiele lichamen reinigen. Vervolgens ook het fysieke lichaam. We kunnen hierbij de hulp inroepen van aartsengel Zadkiel, Lady Amethist, Saint Germain en Lady Portia, die we uitnodigen elk in een andere hoek van het vertrek waarin we ons bevinden plaats te nemen. We kunnen deze lichtwezens vragen om alles te transformeren wat onze verdere spirituele evolutie in de weg staat. Daarbij moeten we uiteraard ook bereid zijn de blokkades los te laten.

 

Deze meditatie sluiten we af door ons geheel in blauw licht te omhullen, waardoor de verdere werking van het violette licht verzacht. 

 

b) om negatieve energie in een vertrek of in een huis te transformeren.

 

Actief gebruik: Mediteer met de muziek. Nodig weer de 4 lichtwezens uit, vraag om hun hulp en visualiseer dat de violette vlammen alle negativiteit in je woning verteren. Doe dat liefst kamer na kamer. Maar het kan ook in één keer voor het hele huis. Herhaal dat van tijd tot tijd om de woning zuiver te houden.

 

Passief gebruik: speel de muziek gewoon, ook tijdens je afwezigheid.

 

Deze CD kan ook wat luider worden afgespeeld.

 

 

6. INTUITIVE MASSAGE (Intuitieve Massage)

 

Doel:

- Alleen: Het bereiken van fysieke ontspanning.

- Voor massage-therapeuten dient deze muziek als ondersteuning.

 

Werking: In het begin werken de trillingen van deze muziek aan de oppervlakte van het lichaam. Dan dringen ze diep in het spierweefsel. Deze CD biedt een uitstekende ondersteuning bij massages want ze vergemakkelijkt het opnemen van de doorgegeven genezingsenergie van degene die masseert.

 

Toepassing: Visualiseer bij het inademen hoe de klanken van de muziek door de spieren worden opgenomen en in het bijzonder daar waar blokkades zijn. Ontspan zoveel mogelijk telkens bij het uitademen.

 

 

7. PHYSICAL INJURY (Fysieke Verwondingen)

 

Doel: Elke fysieke verwonding heeft ook een onderbreking van de energetische structuur van het etherische lichaam rondom de wonde tot gevolg. Deze muziek herstelt deze energetische structuur waardoor genezing van het fysieke lichaam sneller verloopt.

 

Werking: Deze muziek ontstond terwijl ik bezig was met de 'healing' van een wonde. De pianiste speelde tegelijkertijd de 'vertaling' van de kleuren van de healingenergieën, die uit mijn handen kwamen in de corresponderende klanken.

 

Nadien werd de opname gebruikt om de healing af te sluiten en werd deze ook verder regelmatig afgespeeld. De snelheid van het genezingsproces was werkelijk bemerkenswaardig. Deze opname is zeer nuttig om tijdens en na een operatie te gebruiken.

 

Gebruik: Laat de muziek u doordringen door ze in te ademen. Voer de klanken vooral naar de wonde, visualisseer hoe ze daar indringen en zie de getroffen plek al als genezen.

 

In het geval van een operatie bevelen we aan de opname indien mogelijk gedurende de hele operatie te laten afspelen en ook na afloop de gehele verdere dag. Tijdens de tweede dag een vijftal keren laten draaien. Bij een wonde: speel de muziek een viertal keren gedurende de eerste dag.

 

 

8 - CHAKRA HEALING 1  (Harmonisering van de chakra's)

 

Deze opname ontstond in Engeland tijdens het tweede healingconcert in Cirencester.

 

Werking: Bij het mediteren met deze muziek absorbeert elke chakra wat hij nodig heeft. Is een chakra in perfecte toestand, dan gaan de trillingen van de klanken er weliswaar in, maar verlaten het energetisch centrum weer, zonder enige actie te ondernemen.

 

Open je zoveel mogelijk tijdens het beluisteren van de muziek. Visualiseer de chakra's als lichtende spiralen, die zich door de klanken als bloemen openen. Adem de trillingen van de muziek enkele minuten in elke chakra in en uit. Sluit de meditatie af door alle chakra's met elkaar te verbinden, zodat het licht er vrij doorheen kan stromen. 

 

 

9 - CHAKRA HEALING 2  (Harmonisering van de chakra's)

 

Deze opname ontstond tijdens het eerste healingconcert tijdens de 'Alternative Medicine Exhibition' in Londen en is tevens de eerste opname van de serie van negen opnames die zich elk richten naar een andere niveau van de mens.

 

Deze opname heeft een iets andere benadering als 'Chakra Healing 1' en kan daarom goed afwisslend voor het chakrawerk worden gebruikt. 

 

 

Luister hier naar fragmenten van de muziek

 

 

Werkt bij u de link niet, stuur me dan een mail en u krijgt alle fragmenten toegestuurd.

 

CD's:

Bijdrage: 18 € per CD, inclusief btw en verzending NL - 19€ (EU)

Hele serie van 9 CD's 128€, inclusief btw & verzending NL - 130€ (EU)

5 CD's 80€, inclusief btw & verzending - 83€ (EU) 

 

 

Digitale bestanden:

Per opname: 15€

Hele serie van 9 opnames: 120 € (1 opname cadeau)

Geef wel aan welk formaat je wenst:

Wav, mp3 of als 432 Hertz-bestand.

 

 

NIEUW:  'Veld van Eenheid' - geleide meditatie met nr 1 als achtergrondmuziek.

 Kom steeds korter bij uw ziel en word één met alles wat is.

'Veld van Eenheid' - geleide meditatie: 15€ (in mp3).

Meer informatie

 

Bestellingen: 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Feedback :

 

Dag Elias,


Mijn bevinding van de eerste: healing .....

Contact met het hart , energy circulerend rond het hoofd en later keel , contact met de bron ...dan verbinding onderste chakra van hart, naar maag naar diep in de aarde....bredere energie cirkels rond het hart , van hart contact met bron en spiralend  terug .( de bovenste pyramide) dan vibrerende energie van aarde naar bron en terug, ontspanning van de kaken en bekken ......( en toen was het fragment afgelopen ). De andere fragmenten wil ik nog beluisteren/ voelen.

 
De eerste chakra healing cd ( nummer 8) brengt eerst balans in de aura alvorens naar de chakras te gaan. 
De tweede cd ( nummer 9 ) doorstroomt elk chakra, beginnend bij het stuitchakra, tot en met de kroon en terug.( het voelt als aanraken van elk chakra) ...daarna weer elk chakra tot de chakras boven de kroon en terug naar de chakras onder de stuitchakra. 
Toen ik de tweede cd opnieuw beluisterde direct erna, was de verbinding onmiddellijk met de kroon en daarboven tot ik de verbinding met de bron voelde. ( met de verbinding in mijn hart) 
 
De muziek, de frequenties doen hun werk , dat is duidelijk. 
 
Met vriendelijke groeten,


Uw cd's gebruik ik in m'n praktijk en het komt me voor dat er wonderen plaats vinden : mensen die oude stukken loslaten, meer energie hebben en zich beter voelen....

 

 

De violette vlam is zeer krachtig. Het hele lichaam word opgeschoond. Dit voelt aan als hitte en koude. Genezen doe jezelf. Je ziet je eigen aandeel beter. 

 

Jouw muziek staat hier dagelijks op. Die 9 cd's vinden we zo mooi. Ze brengen een mooie vibratie in huis.

 

De c.d.'s bevallen goed, mooie opnames, ik geniet ervan.

 

Dag Elias,

sinds ik CD 1 bij je gekocht heb, mediteer ik vaak met deze prachtige muziek. Graag wil ik nu ook CD 2, 3, 5 en 8 bestellen.

Hartelijke groet,

 

Dank je voor de mooie workshop en de mooie muziek (de chakra cd  ben ik nu aan het draaien; dat raakt je inderdaad) J. 

 


Ik had er destijds eigenlijk bij willen zijn. Geluid, trilling, healing boeit me en ik ik kan me helemaal voorstellen dat dit zo mooi op maat kan worden aangeboden.   Ik vraag me af of ik een specifieke cd zou kunnen combineren met de meditatie? Ik heb het gevoel dat als ik deze nog een aantal keer doe je begeleiding kan overnemen en dit innerlijk zelf kan doen.  Hartgroet. - L te B – 

 


Ik heb nu 4 cd's ontvangen, maar ik heb ook belangstelling voor de andere cd's. Kan ik die mogelijk bestellen?  - A te K 

 


Overigens vind ik je muziek zo goed, dat ik ook de andere opnames zou willen kopen. 

 


Je muziek vind ik super. Geniaal! Je zou ze eigenlijk via internet moeten aanbieden. Zo zouden ze beslist nog vele mensen kunnen dienen. 

 


Lieve Elias, Je CD's zijn wondermooi. Dank voor deze hemelse klanken. .Ik geef me hierbij ook op voor het seminar in de lente. Staan de data al vast? Tot spoedig  (C. Genève)

 


Hierbij mijn ervaringen met dieren: Ik heb vastgesteld, dat mijn hond en/of mijn kat het zeer op prijs stellen, als ik een van de 3 CD's opzet en dat ze zich vaak voor een siësta in de kamer leggen, waarin de muziek speelt.  (Yverdon, oktober 2008) ... Ik heb daadwerkelijk dank je meditaties en de genezingsmuziek een lichtpotentieel gerealiseerd, dat mij toelaat om te vergeven.  Het is een bijzonder mooie ervaring, die ik ook tijdens het behandelen van anderen kan doorgeven. Indien we niet voldoende met Licht gevuld zijn, is het moeilijk te vergeven. Ik kan er nog aan toevoegen, dat mijn hond het zeer waardeert als ik de Healing CD opleg. ..."  (April 2008).

 

 

M.M, therapeute te Parijs schrijft :Ik gebruik deze cassettes zeer regelmatig in mijn therapeutische praktijk. Ik heb het genoegen u volgende vaststellingen door te geven : TIJDENS INDIVIDUEEL WERK :- een groter gemak voor mijn cliënten om hun dagelijkse zorgen los te laten en hierdoor hun vibraties te verhogen. Verschillende mensen ontwikkelden hun "psi" waarnemingen door een regelmatig gebruik van de muziek (Meditatie - Healing)- een snelle en diepe ontspanning tijdens de energetische massages en een grote hulp om de lichamelijke knopen te ontwarren. Voor mezelf een soort van "geleiding van mijn handen" naar de punten van onevenwicht van mijn patiënt.- een progressief stilvallen van de gedachtestroom evenals de ontwikkeling van een heldere visie bij personen die zeer "mentaal" fungeren bij het  "MENTALE  LICHAAM".- een belangrijke emotionele dekblokkade bij het regelmatig beluisteren door personen die aan steeds wisselende emotionele toestanden ten prooi zijn (EMOTIONELE LICHAAM). TIJDENS GROEPSWERK : eenwording van de energieën en snel ons centrum bereiken tijdens groepswerk, zelfs voor de personen, die nog nooit gemediteerd hebben. Ook een zeer effectieve hulp om de genezingsenergieën door de groep door te laten geven naar zieke personen. (Meditatie & Healing) . Samenvattend ; Geen enkele "gecomponeerde" muziek om te ontspannen heeft me tot nu toe zo'n concrete hulp geboden. Ik gebruik overigens geen andere muziek meer tijdens mijn werk.

 

 

Deze serie is werkelijk buitengewoon, het is muziek die me veel helpt bij mijn spirituele evolutie. M.V. te Genève.

 

 

- WELDADIG EFFECT OP M'N ZOONTJE : Als hij zich niet moe voelt s'avonds en geen zin heeft om te slapen en als hij zenuwachtig is, het simpele feit hem naar een genezingsmuziek te laten luisteren (hetzelfde welke), kalmeert hem onmiddellijk. Hij luistert aandachtig en valt binnen enkele minuten in slaap. Na dit miraculeuze effect heb ik besloten de muziek van het mentale lichaam te gebruiken om hem te helpen op een harmonieuze manier en met goede wil zijn huiswerk te maken en dat zonder te wenen. 

 


- WELDADIG EFFECT OP DIEREN : Mijn dochtertje heeft een schildpad, die zelfs na de winter nog maar weinig actief is en weinig eet. Ongerust over haar schildpad, kreeg ze het idee haar te laten luisteren naar “Chakra Healing.” Het was een zeer merkwaardig schouwspel om te zien hoe die schildpad zich inspande zo kort mogelijk tot de plaats te geraken waar de muziek vandaan kwam. Na dit "beluisteren" is mevr. schildpad voor 2 à 3 dagen in vorm, ze is veel actiever en eet goed. Mijn dochter heeft de gewoonte aangenomen om de Meditatie- en Healingmuziek 1 maal per week te laten beluisteren.

 


- WELDADIG EFFECT OP PLANTEN (?) Ik had een plant waarmee het niet goed ging. De blaadjes waren dood. We hebben geprobeerd haar in een grotere pot over te planten, tevergeefs. Ze bleef in dezelfde slechte staat. Omdat ze het weldadige effect op de schildpad had ervaren, kreeg mijn dochter het idee de muziek in het vertrek te spelen, waar de plant zich bevond. Voor mij was ze dood en gaf haar geen water meer. Ik had de bedoeling die plant weg te gooien tot de dag, waarop mijn dochter een hele serie nieuwe bladeren opmerkte, die groeiden. De dode bladeren waren werkelijk dood, maar het leven heeft zich hernomen in deze plant. Dan ben ik natuurlijk begonnen terug water te geven. Heeft de genezingsmuziek daar invloed op gehad? Waarom niet?

 


- WELDADIG EFFECT OP MEZELF Ik gebruik  "Genezen met Klanken" elke dag, nu gedurende 2 maanden. Ik weet niet tot op welke hoogte ze invloed hebben gehad op mijn evolutie, maar ik kan deze evolutie als volgt samenvatten : sedert ongeveer l maand voel ik me moreel gezien, veel beter. Ik verkeer in een andere, meer positieve geestesgesteldheid. De volgende zin vat goed de verandering samen, die zich in mijn leven heeft voorgedaan : "Ik heb de indruk me in de (universele) Liefde te bevinden en aangesloten op de energie van het hart. Als ik over Liefde spreek, is het natuurlijk over de Liefde voor alles en dat gebeurt via de Liefde voor mezelf, op z'n minst de Liefde voor dat wezen, dat in mijn diepste innerlijk leeft en dat begint zich te manifesteren, nog verlegen, maar een van mijn liefste wensen is het geboren te laten worden in alle heerlijkheid, om naar de anderen toe te gaan, om hun Liefde en Licht te brengen. Ik voel me meer met de anderen verbonden en met hun problemen, en ik heb ontdekt dat het feit om me in te zetten, om een kleine bemoediging te geven om aan anderen geluk te brengen, me ook op mijn beurt gelukkig maakt. Hiervan was ik mentaal natuurlijk op de hoogte, maar had dat nog niet in mijn leven toegepast. Ik had tot nu toe altijd gedacht dat ik me eerst met mezelf ging bezig houden, om nadien, als ik mijn evenwicht had gevonden, me naar de anderen zou begeven. De laatste tijd ben ik tot het inzicht gekomen, dat het feit om naar de anderen toe te gaan me hielp om mijn eigen evenwicht te vinden. Ik heb een warmer contact genomen met mensen, waarmee ik relaties onderhield, die oppervlakkig en onverschillig waren tot op heden en diezelfde personen lijken nu meer in mij geïnteresseerd zoals ik nu ben. Samenvattend, een mooi begin en veel positiefs in perspectief. Bedankt voor hetgeen je me hebt gebracht in deze evolutie. Mijn vriendschap en tot spoedig. – Mevr. Ch. G. te Mont sur Marchienne

 

 

Mijn vrouw en ik schrijven je vanwege de ontdekkingen, die we gedaan hebben met betrekking tot de muziek. Ik zeg wel "ontdekkingen", want we waren werkelijk zeer verwonderd om het effect te zien, wat iets kan hebben, wat voor ons in het begin niets anders was dan relaxatiemuziek. Eerst en vooral "Meditatie & Healing", die veel hulp biedt bij het mediteren en dan, toen ik voor het eerst de "Violette Vlam" speelde, heb ik werkelijk een zachte golf gevoeld, die langzaam van mijn voeten omhoog ging en eindigde door mijn hele lichaam te omgeven. We zijn werkelijk zeer verwonderd geweest van deze resultaten, die simpel door enkele muzieknoten ontstonden. Onlangs hadden we bezoek van 2 vrienden, die beiden zeer depressief waren. Terwijl we praatten hebben we als achtergrondmuziek de cassette voor depressie gespeeld en langzaam hebben we onze vrienden zien ontspannen, als door toverkunst. Nadien hebben we hun gevraagd of de muziek hun niet stoorde. Het antwoord was : Neen, in tegendeel. Dat doet ons goed. De meest opmerkelijke ervaringen met de muziek is wel deze : Gedurende een tijdje hadden wij een "geest" in huis, die wel welkom was, maar die weigerde zijn weg naar het Licht te vervolgen. Toen we door tussenkomst van 'n ander persoon een nauw contact tot stand hebben kunnen brengen, leerden we dat de reden waarom hij bij ons wilde blijven, de vrede was die hij ondervond en de muziek die hem veel goeds deed. Dan, op 'n andere dag, heb ik per ongeluk de top van mijn linker duim afgesneden, een stuk van ongeveer l cm, die enkel nog door 'n klein stuk huid vastgehouden werd en natuurlijk bloedde dat hevig. Ik bediende me van de muziek "Fysieke Verwondingen" en BINNEN 3 DAGEN WAS MUN VINGER GEHEELD EN ZONDER DE MINSTE INFECTIE. Bovendien, 's-morgens op de tweede dag, "hield" de top van mijn vinger en bloedde niet meer. Ik heb geen pleisters meer gelegd. Ik vind dat in die omstandigheden het resultaat werkelijk ongelofelijk is. Hiermede hebben we onze grootste ontdekkingen met je willen delen, die wij met de muziek tot op heden hebben gedaan. We zij er zeker van dat door een dergelijke doeltreffendheid, de serie in de toekomst de plaats zal toekomen van uiterst nuttig instrument voor hulp aan en onderzoek naar het welzijn van iedereen. G.H. te Montignies sur Sambre.  

 

 

Wat je cd (Chakra Healing) betreft: Ja! Die is wel heel fijn – rustgevend. Ik word er heel rustig van, en voel het tintelen zowel in mijn handen als in mijn onderbenen (ergens vlak boven de voeten). Ik draai hem nu (meestal) twee keer per dag, ’s-ochtends bij het opstaan, en ook `s avonds. Zonder er nu speciaal bij te mediteren. Dat doe ik op het moment veelal in stilte…of ook wel eens met één van jouw (andere) cd’s (meestal Meditatie en Healing. De Violette Vlam heb ik vanmiddag nog gespeeld. I.P te Arnhem, 24.11.02

 

 

Enkele telefonische reakties :

Effectief bij brandwonden, J. VDB te Essen. 

 

 

De beste "Violette Vlam", die ik tot nu toe ben tegengekomen. Diana Gazes, V.S., (Meditatielerares, kanaal voor hogere energieën, o.a. bekend van het buigen van lepels in tv-uitzendingen).                                                                                                          http://www.thelighteam.com/